Entre el 27 de setembre al 2 d'octubre de 2022 arriba a Palma la setena edició de Fira B!, el mercat professional de música i arts escèniques de les Illes Balears. Organitzada per la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura -a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics-, amb la col·laboració del Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, la trobada té com a principal objectiu donar a conèixer les darreres i més representatives creacions dels artistes de les Illes Balears, mitjançant una atractiva programació adreçada a programadors, artistes i públic en general. Fira B! va néixer el 2015 com a mostra d'arts escèniques de les Illes Balears, inspirada en el Sea Arts (2013) i la Fira Illescena (2014), i el 2016 incorporà la música a la seva àmplia oferta de disciplines escèniques teatrals. D'aquesta manera, es pretén donar una major difusió a les propostes escèniques de les Illes, independentment del seu llenguatge. El plantejament de la Fira va més enllà de les representacions escèniques, ja que també hi tenen cabuda espais de trobada entre artistes i programadors, per tal d'afavorir la col·laboració i creativitat entre els diferents col·lectius presents a la trobada. La tasca d’aquests programadors se centrarà en dos aspectes concrets. Per un costat, tenir trobades amb els artistes a les jornades professionals i que comptaran amb tres grans eixos diferenciats: conferències i speedmeetings. Per un altre costat podran presenciar les actuacions que ofereixen els artistes de les Illes Balears per a la seva possible contractació.

Choose your profile

Are you a professional of the music industry? Create your profile and be part of the valencian music map.

Get our Newsletter!

Enter your email and find out about our latest news!